รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการและลูกจ้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  

109/1 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130   
Create by : http://msglive.org Version 3.5 ©2564-2575.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.